عکس خرید فروش

روزی ۳ بار بمیرید!!!

روزی ۳ بار بمیرید!!!

روی خورشید مدام رویارویی است، مدام انفجارهای هسته ای است. هر روز میلیون ها اتم در خورشید می میرند و میلیون ها اتم زنده می شوند. در خورشید چیزی هست که زندگی می بخشد و همین زندگی است که به ما اجازه می دهد روی این زمین زندگی گنیم. وقتی دانه ای می خواهد به گیاه تبدیل شود ، باید اول بمیرد .همه ی ما دانه هایی هستیم که هر کدام مان می توانیم درخت هایی مثل سرو، کاج، صنوبر و یا میوه های متفاوتی مثل موز، خیار یا پرتقال باشیم . ولی باید برای میوه شدن و به ثمر رسیدن در دانه شدن خود بمیریم.

طبیعت در چهار فصل خودش سالی چهار بار می میرد و چهار بار زندگی جدیدی را آغاز می کند، نگاه ها نیز باید به گونه ای باشند که هر روز نسبت به موضوعی ، نگاه جدیدی پیدا شود.

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • روزی ۳ بار بمیرید!!!

  روزی ۳ بار بمیرید!!!

  روی خورشید مدام رویارویی است، مدام انفجارهای هسته ای است. هر روز میلیون ها اتم در خورشید می میرند و میلیون ها اتم زنده می شوند. در خورشید چیزی هست که زندگی می بخشد و همین زندگی است که به ما اجازه می دهد روی این زمین زندگی گنیم. وقتی دانه ای می خواهد به گیاه تبدیل شود ، باید اول بمیرد .همه ی ما دانه هایی هستیم که هر کدام مان می توانیم درخت هایی مثل سرو، کاج، صنوبر و یا میوه های متفاوتی مثل موز، خیار یا پرتقال باشیم . ولی باید برای میوه شدن و به ثمر رسیدن در دانه شدن خود بمیریم.

  طبیعت در چهار فصل خودش سالی چهار بار می میرد و چهار بار زندگی جدیدی را آغاز می کند، نگاه ها نیز باید به گونه ای باشند که هر روز نسبت به موضوعی ، نگاه جدیدی پیدا شود.

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش