عکس خرید فروش

توصیف خداوند آنگونه که باید باشد

توصیف خداوند آنگونه که باید باشد

سی و یکمین حدیث از چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره) در خصوص عدم توانایی در توصیف حق، عدم امکان علم به حقیقت اسماء و صفات پروردگار، معنای تفویض امر به رسول الله، حقیقت عصمت و… می باشد.

این شماره از چهل حدیث با روایتی از امام باقر(ع) آغاز می گردد: زراره به نقل از امام باقر(ع) گفته است:

" همانا خدای عزوجل وصف نمی شود. چگونه به وصف درآید در حالی که در کتاب خود فرمود:خداوند را آن گونهکه حق تعظیم است، تعظیم نکردند، پس خداوند به عظمت و وصفی، وصف نگردد، مگر آن که حق تعالی بزرگتر از آن است و همانا پیامبر- صلی الله علیه و آله-  به وصف در نیاید و چگونه توصیف شود بنده ای که خدای متعال او را به هفت حجاب پوشانده و اطاعت او را در زمین مثل اطاعت خود در آسمان قرار داده است؟

پس [خداوند] فرمود: آنچه پیغمبر برای شما آورد آن را بگیرید و آنچه را نهی کرد از آن خود داری کنید. پس کسی که او (رسول) را اطاعت کند مرا اطاعت نموده است و کسی که او را نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده است و خداوند امر را به سوی او (رسول الله) واگذار نمود و ما نیز وصف نمی شویم. چگونه قومی وصف شوند که خداوند پلیدی را که همان شک است از آنها برداشته است و مومن نیز وصف نمی شود، مومن چون برادر [دینی] خود را ملاقات کند و با او مصافحه نماید پیوسته خداوند به آنها نظر می کند و گناهان آنها را می ریزد، آن گونه که برگ از درخت فرو می افتد."

منظور از عدم توصیف حق

این که در این روایت ذکر شده است که خدای متعال به وصف در نمی آید، اشاره به توصیفاتی است که برخی از اهل جدل و متکلمین عنوان کرده اند، که این توصیفات مستلزم تشبیه و تعیین حدود برای پروردگار می باشد. روایتی در کافی از امام صادق (ع) آمده است که در باب نهی از توصیف است:

" عبدالرحیم می گوید: توسط عبدالملک به امام صادق (ع) نوشتم که طایفه ای در عراق خداوند را به صورت تخطیط (دارای رگ و پی و با شکل و شمایل) وصف می کنند! پس اگر صلاح می دانید مذهب صحیح را در توحید وصف فرمایید.

حضرت مرقوم فرمود: خدا تو را رحمت کند!… مذهب صحیح در توحید آن است که قرآن به آن نازل شده است. پس از خداوند بطلان و تشبیه را نفی کن؛ اما صفات را نفی نکن که آن نیز بطلان است و نیز صفات شبیه به خلق را برای او ثابت مکن که آن تشبیه است. خداوند "الله" ثابت و موجود است و از آنچه وصف کنندگان وصف کنند بزرگتر می باشد، از قرآن بعد از بیان و تعلیم الهی تجاوز نکنید که به گمراهی خواهید افتاد."

البته منظور از این حدیث آن نیست که مطلقاً نباید و نمی توان در صفات الهی تفکر کرد و نبایستی مطلقاً حق را توصیف نمود؛ زیرا در این حدیث افراد را از تشبیه نهی نمود و از این که ذات اقدس پروردگار به صفاتی وصف شود که از صفات مخلوقات و ملازم با امکان و نقص می باشد بر حذر داشت. در حالی که توصیف پروردگار به آنچه لایق ذات اوست، مورد تایید و تاکید کتاب و سنت است.

بی تردید کسانی که باعقل ناقص خود بخواهند خداوند را وصف کنند، به ضلالت خواهند افتاد. انسان تا گرفتار حب نفس باشد از رسیدن به معارف الهی باز خواهد ماند، و اگر دستی از غیب همراه او نشود معلوم نیست که امرش به کجا منتهی گردد.

عدم امکان علم و اطلاع به حقیقت اسماء و صفات الهی

ادراک حقیقت اوصاف پروردگار و احاطه بر آنها از تیررس برهان و عرفان به دور است و آنچه اهل برهان و عرفان در این خصوص ذکر کرده اند، خود حجابی غلیظ است که پاره کردن آن توفیقات حق تعالی را می طلبد. البته بایستی در این راه با پرداختن به علوم مربوط، کار خود را آغاز کرد و اگر این علوم راه به جایی نبرند، انسان را در عوالم دیگر مفید خواهند بود.

همچنین باید دانست که معرفت به کمال حضرت ختمی مرتبت و انبیای معظم و اولیای معصومین نیز با فکر و آفاق ممکن نمی باشد، زیرا آن بزرگواران مظاهر تام و تمام جلال و جمال خداوند هستند. روایتی را در اینجا ذکر می کنیم:

جابر می گوید: " ازامام باقر(ع) درباره علم عالم (پیامبر و امام) پرسیدم. حضرت فرمود: ای جابر! همانا در پیامبران و اوصیا پنج روح است: روح القدس، روح ایمان، روح حیات و زندگی، روح قوه و روح شهوت. ای جابر! ایشان به وسیله روح القدس امور و مطالب زیر عرش را تا زیر خاک می دانند. سپس فرمود: ای جابر! این چهار روح اخیر را پیشامد و آفت می رسد؛ اما روح القدس بازی و یاوه گری ندارد."

از این حدیث معلوم می شود که برای انبیا و اوصیا مقام والایی است که آن را روح القدس می گویند و به خاطر آن به ذرات کائنات احاطه علمی و قیومی دارند و در آن نقصی نیست. آری! اولیایی که خداوند با دو دست قدرت جمال و جلال خود وجود آنها را سرشته و حقایق را به آنها تعلیم داده است، دست کسی به آنها نمی رسد.

معنای تفویض امر به رسول الله (ص)

در خصوص تفویض، مطالبی در بحث جبر و تفویض آمده و آن عبارت است از این که خداوند متعال در امری- چه بزرگ و چه کوچک- خود را نعوذبالله- منعزل کند و امر آن را به موجودی چه کامل و چه ناقص- واگذار نماید. این نکته در هیچ امری نه در تشریع و نه در تکوین و سیاست بندگان و در هیچ مورد دیگرممکن نیست. نقطه مقابل آن جبر است و آن به معنای سلب آثار مخصوصی از مراتب وجود می باشد، که این نیز پذیرفته نیست. اخباری که جبر و تفویض را رد می کنند، این معنای جبرو تفویض را مورد نظر دارند، و نیز برخی روایات که تفویض امر به رسول خدا (ص) را اثبات می کنند غیر از تفویض به معنایی است که گفته شد؛ مثل چند رکعت اضافه نمودن بر نمازها، استحباب روزه شعبان و … در خصوص تفویض امر به رسول الله (ص) در این گونه امور توجیه اینها آن است که خدای متعال پس از آن که پیامبر(ص) را تکمیل فرمود، به طوری که هیچ امری غیر حق و صواب به خاطر مبارکش خطور نکند تعیین برخی امور را به او تفویض نمود. مثل زیاد کردن تعداد رکعات فرایض و تعیین نوافل در روزه و نماز و… و این کار نوعی شرف و کرامت برای آن حضرت است. البته توجیهات دیگری هم در این امر وجود دارد؛ اما در هیچ کدام از اینها مقدار تفویض عنوان نشده است. برخی مانند مجلسی این اعتقاد را که تمام امور مربوط به ایجاد و مرگ  رزق و زندگی به دست کسی غیر خداوند باشد موجب کفر دانسته اند، ولی تفویض برخی امور مانند تعلیم و تربیت خلق و منع و بخشش در انفال و جعل برخی احکام را صحیح می دانند.

باید دانست که در رد تفویض به آن معنا که دست پروردگار در امر مورد نظر بسته بماند، و اراده و قدرت بنده مستقل باشد، هیچ اختلافی میان بزرگان نیست وتمام ذرات هستی در تحت اداره حق هستند و استقلالی ندارند بلکه فقیر محض و محض فقرند.با این حساب همچنان که ما افراد ضعیف به انجام دادن برخی امور توانا هستیم، بندگان خاص خدا و ملائک مقرب نیز به برخی امور بزرگ مثل رزق و مرگ و زندگی توانا هستند. اینها تفویض باطل نیست. همین طور اگر ولی کامل الهی نیز بر این امور توانا باشد، این توانایی تفویض محال نمی باشد و نمی توان آن را باطل شمرد.

براساس این مطلب تفویض و واگذاری امور بندگان به انسان کاملی که اراده اش جز اراده حق نباشد و حرکتش همان باشد که خواست خداست منعی ندارد؛ بلکه حق است و حقیقتاً تفویض نمی باشد ( به معنایی که تفویض باطل از آن برداشت گردد).

مقامات ائمه علیهم السلام

برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام  مقامات و مراتبی است که فکر و ذهن بشر به آن راه ندارد. چنان که از روایات بر می آید که آن بزرگواران در مقام روحانیت با رسول خدا (ص) شرکت دارند و انوار مطهر آنها قبل از خلقت عوالم به تسبیح خداوند مشغول بوده اند.

همچنین روایاتی که در باب طینت بدنها و ارواح و قلوب آن بزرگواران و علوم اعطایی به آنها وارد شده است، گویای آن است که فضایل و کرامات و مراتب آنها به حدی است که عقل انسان را حیران می کند و به اسرار آنها کسی آگاه نمی گردد، جز ذات مقدس آنها، و در روایتی که در ابتدای این نوشتار آمد به یکی از این فضائل اشاره شده است و آن مبتنی بر آیه تطهیر می باشد و گویای آن است که خداوند متعال هر گونه پلیدی را از وجود مبارک آنها زدوده است. این نکته از طریق عامه و خاصه به تواتر رسیده است. "رجس" که در این روایت آمده است برخی آن را به شک تفسیر کرده و برخی پاکی از تمام عیوب دانسته اند. نیز عصمت حالتی است نفسانی و نوری که از نور ایمان کامل و یقین حاصل می گردد و آنچه از نوع گناه و خطا از انسان سر می زند به دلیل ضعف ایمان است و یقین کامل انبیاء و اطمینان تام و تمام آنها به دلیل مشاهده حضور بر حق است. البته یقین مراتبی دارد، چنان کهیقین امام علی (ع) او را به جایی رسانده است که می گوید: "اگر همه عالم را به من بدهند تا مورچه ای را که حبه ای را برداشته است، ظلم کنم، نخواهم کرد."

پاک بودن آن بزرگواران از پلیدی و شک و زدودن کدورت و تیرگی عالم طبیعت از وجود آنها مقاماتی را ارزانی شان نموده است که به وصف و بیان در نمی آید.

ایمان به وصف نمی آید

ایمان نیز از کمالاتی است که کسی به حقیقت آن آگاه نمی گردد، حتی خود مومنان نیز تا زمانی که  در این عالم طبیعت هستند، از کرامات و مقاماتی که نزد خداوند دارند با خبر نیستند؛ و این طبیعت قضیه است، به طوری که اخبار و آیات مبنی بر پاداش های الهی را با پاداش های سلاطین و شاهان مقایسه می کنند، در حالی که این قیاس باطل است.

حدیثی که در ابتدای نوشتار آمد به کرامتی برای مومنان اشاره کرده است و آن این که هر گاه دو مومن همدیگر را ملاقات و مصافحه نمایند خداوند به آنها توجه نماید و گناهانشان، همچون ریزش  برگ از درخت، می ریزد. خدا می داند که این نظر و اقبال چه کرامت ها و شرافت هایی برای مومنان دارد.

در این زمینه روایات فراوان است و ما به همین اکتفا می کنیم.

توصیف خداوند آنگونه که باید باشد

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • اس ام اس به خداوند مهر ۸۹

  اس ام اس به خداوند مهر 89
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ((عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک))

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • داستان تدبیر خداوند

  داستان آموزنده “تدبیر خداوند”

  www.DavoodOnline.com

  داستان تدبیر خداوند
  غروب یک روز بارانی زنگ تلفن به صدا در آمد.

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • عکس های بی نظیر از طبیعت و آفرینش خداوند

  عکس های بی نظیر از طبیعت و آفرینش خداوند


   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • اس ام اس و پیامک هایی با موضوع خداوند

  اس ام اس و پیامک هایی با موضوع خداوند

  به نام خداوند جان بازه ها / جمیع المعارف خداوند ماه

  به نام خداوند احساس و جان / به نام خداوند زیبای زیباترین . . .

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • سری جدید اس ام اس های بسیار زیبا با موضوع خداوند

  سری جدید اس ام اس های بسیار زیبا با موضوع خداوند

  سری جدید اس ام اس های بسیار زیبا با موضوع خداوند

  اس ام اس با موضوع خدا ، پیامک مناجات با خدا ، www.davoodonline.com

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • خانواده از خداوند اعتبار می گیرد

  خانواده از خداوند اعتبار می گیرد

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • به نام خداوند ویروس و گارد

  کنـون رزم ویـروس و رستم شنو . . . دگـــرها شنیــدستی این هـم شنـو
  کـه اسفنـدیـارش یکـی دیسک داد . . . بگفتـا بــه رستم کــه ای نیکــــزاد
  در این دیسک باشد یکی فایل ناب . . . که بگــرفتم از سـایت افــــراسیاب

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۵ تیر ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • نحوه پاسخ خداوند به دعا ها

  خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد:
  او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد…
  او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد…
  او می گوید صبر کن و بهترین را به تو می دهد…

   

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • سیدخلیل: خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند

  • دسته بندی: دسته‌بندی نشده

  زمانی که با بازیگران سینما و تلویزیون گفتگو می‌کنید، آنچه را که در برخورد اول می‌بینید به این شکل است که این بازیگر از لحاظ شخصیتی چقدر با نقش خود تفاوت دارد. به عنوان فردی که حداقل ۱۲ سال با این اهالی گفتگو کردم همیشه با این وضع مواجه می‌شدم تا این‌که در روز عید فطر روبه‌روی سیدخلیل صحاف‌زاده مجموعه در برخورد اول صاحبدلان در منزلش واقع در شهرک غرب تهران نشستم برایم باورکردنی نبود، گذری به گفته‌های او می‌زنیم:

  * به زندگی‌ام قانعم، از خداوند هرچیزی که می‌خواستم گرفتم و تنها عمری با عزت می‌خواهم، دوست دارم در باقی مانده عمرم به انسان‌های محتاج کمک کنم».
  * در سال ۱۳۲۷ در شهرستان رشت به‌دنیا آمدم.
  * ثمره ازدواج من دو پسر است.
  * پس از انقلاب مجموعه‌های سربداران و سلطان و شبان از شاخص‌ترین‌ آنها بود.
  * هیچ کدام از فرزندانم علاقه‌ای به هنر آن هم از نوع بازیگری ندارند.
  * من در یک‌سال اخیر، ۱۸ کار را رد کردم. شاید کار درستی نباشد، با هر نقشی نمی‌توانم خود را وفق دهم.
  * سال‌هاست که کارم همین است، بازیگری، مستندسازی و کارگردانی.
  * سعی کردم در طول زندگی دل کسی را به‌ درد نیاورم.
  * مردم به من حاجی می‌گویند.
  * ابتدا قرار بود، اشخاص دیگری برای این نقش انتخاب شوند که هر کدام بنا به دلایلی از آن سرباز زدند، زمانی که به من این نقش پیشنهاد شد، پس از خواندن سناریو، احساس کردم که این نقش جذابیت‌هایی دارد که مرا به سوی آن کشاند و در نهایت قبول کردم.
  * در طول بیش از ده قرن، انسان‌ها منتظر ظهور امام زمان(عج) هستند، انسان‌های محرومی که امام زمان را منجی خود می‌دانند و در طول همین مدت، بودند و هستند افرادی که به این قضایا دامن می‌زنند و از احساسات دینی مردم سوء استفاده می‌کنند.
  * سیدخلیل فردی بود که سعی می‌کرد در مسیری که خداوند برای او تعیین کرده، قدم بگذارد و تابع خواست خداوند عمل کرده باشد.
  * اگر فرصت بیشتری داشتیم، بهتر می‌شد، این کار جوهره بسیار قوی و قدرتمندی درخود داشت، اما متاسفانه فرصت کم بود.
  * اگر تابع خواست خداوند عمل کنیم، پس از مدتی به پرهیزکاری می‌رسیم. پرهیزکار کسی است که از یک سری اعمال پرهیز می‌کند، یعنی یک سری از کارها را انجام می‌دهد و یک سری از کارها را انجام نمی‌دهد، به عبارتی دیگر افرادی که تابع خواست خداوند رفتار می‌کنند، موجبات رستگاری خودشان را فراهم می‌آورند و سیدخلیل هم مرد خدا بود.
  * خداوند همه انسان‌ها را به راه راست هدایت کند.
  متن کامل گفتگو با حسین محجوب (سیدخلیل صحاف‌زاده مجموعه صاحبدلان) را که از زندگی شخصی‌اش برایمان بیشتر گفت و همچنین از خاطرات پشت صحنه این مجموعه را در شماره آینده خانواده سبز(۱۶۶) بخوانید.

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش