عکس خرید فروش

دعوت شدگان به اردوى سوم کشتى فرنگى معرفى شدند

تهران IranSport.Net -
سومین اردوى آمادگى کشتى گیران منتخب فرنگى از تاریخ ۲۱ دى ماه در خانه کشتى تهران آغاز خواهد شد که به همین مناسبت فدراسیون کشتى تعدادى از کشتى گیران را براى شرکت دراین اردو دعوت کرده است. گفتنى است که این اردو تا ۳ بهمن ماه سال جارى ادامه خواهد داشت . اسامى نفرات دعوت شدگان به اردو به شرح زیر است:
•۵۵ کیلوگرم : حمید سوریان و محمد فقیرى (تهران) ، یاسین بهرامى پور (کرمانشاه) ، باقر توکلیان (فارس) وکیوان قهرمانى (کردستان)
•۶۰ کیلوگرم : على اشکانى و محمد قلى پور (اردبیل) ، حمید باوفا (خراسان رضوى)، ابوذر نورزاده (کرج) ، امید نوروزى (فارس) وعبدالحمید پاپى (خوزستان)
•۶۶ کیلوگرم : سعید عبدولى (خوزستان) ، عباس محب تاش (فارس) ، على محمدى (تهران) وافشین بیابانگرد (اردبیل)
•۷۴ کیلوگرم : مهرزاد زارع و حمید ریحانى (فارس) ، فرشاد علیزاده (تهران) ، مهدى محمدى (کرج) وخلیل عبدالهى (لرستان)
•۸۴ کیلوگرم : حبیب اخلاقى (خوزستان) ، بابک قربانى (کرمانشاه) ، طالب نعمت پور(لرستان) وسامان طهماسبى (کردستان)
•۹۶ کیلوگرم : محمد قربانى (کرمانشاه) ، محمدرضا اکبرى و داوود گیل نیرنگ (مازندران) ، امیر على اکبرى و داود اخبارى (تهران)
•۱۲۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده و قاسم رضایى (مازندران) ، محسن بشینجى (خراسان رضوى) واحسان کریم فر (خوزستان)
سرمربى (محمد بنا)، مربیان (ناصر نوربخش ، جمشید خیرآبادى، ایرج قلاوند و محمدعلى چمیانى

iransport

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • دعوت شدگان به اردوى سوم کشتى فرنگى معرفى شدند

  تهران IranSport.Net -
  سومین اردوى آمادگى کشتى گیران منتخب فرنگى از تاریخ ۲۱ دى ماه در خانه کشتى تهران آغاز خواهد شد که به همین مناسبت فدراسیون کشتى تعدادى از کشتى گیران را براى شرکت دراین اردو دعوت کرده است. گفتنى است که این اردو تا ۳ بهمن ماه سال جارى ادامه خواهد داشت . اسامى نفرات دعوت شدگان به اردو به شرح زیر است:
  •۵۵ کیلوگرم : حمید سوریان و محمد فقیرى (تهران) ، یاسین بهرامى پور (کرمانشاه) ، باقر توکلیان (فارس) وکیوان قهرمانى (کردستان)
  •۶۰ کیلوگرم : على اشکانى و محمد قلى پور (اردبیل) ، حمید باوفا (خراسان رضوى)، ابوذر نورزاده (کرج) ، امید نوروزى (فارس) وعبدالحمید پاپى (خوزستان)
  •۶۶ کیلوگرم : سعید عبدولى (خوزستان) ، عباس محب تاش (فارس) ، على محمدى (تهران) وافشین بیابانگرد (اردبیل)
  •۷۴ کیلوگرم : مهرزاد زارع و حمید ریحانى (فارس) ، فرشاد علیزاده (تهران) ، مهدى محمدى (کرج) وخلیل عبدالهى (لرستان)
  •۸۴ کیلوگرم : حبیب اخلاقى (خوزستان) ، بابک قربانى (کرمانشاه) ، طالب نعمت پور(لرستان) وسامان طهماسبى (کردستان)
  •۹۶ کیلوگرم : محمد قربانى (کرمانشاه) ، محمدرضا اکبرى و داوود گیل نیرنگ (مازندران) ، امیر على اکبرى و داود اخبارى (تهران)
  •۱۲۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده و قاسم رضایى (مازندران) ، محسن بشینجى (خراسان رضوى) واحسان کریم فر (خوزستان)
  سرمربى (محمد بنا)، مربیان (ناصر نوربخش ، جمشید خیرآبادى، ایرج قلاوند و محمدعلى چمیانى

  iransport

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش